EFEKTYVŪS ENERGINIAI SPRENDIMAI IR JŲ VERTINIMAS

Patyrę ekspertai padės Jums atsakyti į visus energinius klausimus ir patars statybos proceso metu. Parengs ataskaitą ar išduos pastato energinio naudingumo sertifikatą.

PASLAUGOS

Pastato energinio naudingumo sertifikavimas

 • Nustatysime pastato energinio naudingumo klasę (nuo G iki A++)
 • Įvertinsime pagrindinius pastato rodiklius ir inžinerines sistemas
 • Suskaičiuosime metines energijos sąnaudas pastato šildymui
 • Pateiksime energinio naudingumo gerinimo rekomendacijas ir išduosime pastato energinį naudingumą patvirtinantį sertifikatą

Pastatų projektų energinio naudingumo ataskaitų rengimas

 • Nustatysime prognozuojamą projektuojamo pastato energinio naudingumo klasę
 • Apskaičiuosime šilumos nuostolius per visas pastato ribojančias atitvaras
 • Parinksime šildymo ir vėdinimo sistemų kriterijus kurie užtikrins norima pasiekti energinio naudingumo klasė
 • Parengsime išsamią pastato energinio naudingumo ataskaitą su rekomandacijomis

Energinio efektyvumo priemonių optimizavimas

 • Parinktų pastato atitvarų medžiagų analizė
 • Esamų šilumos tiltelių įvertinimas ir rekomendacijos jų išvengimui
 • Efektyviausio šilumos šaltinio parinkimas ir  galios nustatymas
 • Vėsinimui reikalingos energijos kiekio nustatymas ir optimalaus įrenginio parinkimas
 • Atsinaujinančių energijos šaltinių poreikio ir jų parametrų nustatymas
KODĖL VERTA PASIRINKTI MUS?

Paslaugas stengiamės suteikti operatyviai. Įprastai pastato energinio naudingumo sertifikatas išduodamas per 3 darbo dienas. Kitos paslaugos įvertinus darbų apimtis.

Paslaugas teikia inovatyvūs atestuoti specialistai turintys ilgametę patirtį statybų srityje, todėl galime pasiūlyti greitą paslaugų atlikimo terminą bei užtikrinti paslaugos kokybę. 

Pagrindines paslaugas galime suteikti bendraudami tik elektroniniu būdu. Taupomas užsakovo laikas ir paslaugas galima užsakyti, esant kitame pasaulio taške.

Paslaugas teikiame visoje Lietuvoje, tačiau esant reikalui atvykstame į vietą duomenų patikslinimui ar problemos sprendimo būdui surasti.

DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI

A++ sertifikatas – 250€
A+   sertifikatas – 200€ 
A     sertifikatas – 150€ 
B ir žemesnių klasių – 120€

Tipinio buto sertifikatas – 20€ (išduodamas tą pačią dieną)

*Paslaugų kainos nurodytos tipiniam 100 kv.m. vieno aukšto individualiam gyvenamajam namui.

Paslaugas stengiamės suteikti operatyviai. Įprastai pastato energinio naudingumo sertifikatas išduodamas per 3 darbo dienas. Kitos paslaugos įvertinus darbų apimtis.

 • naujai statomiems pastatams;
 • kapitaliai renovuojamiems pastatams, kurių naudingasis plotas didesnis kaip 250 kvadratinių metrų. Šio punkto reikalavimai taikomi tiek, kiek tai techniškai, funkciniu požiūriu ir  ekonomiškai įmanoma;
 • projektuojant naujus ir didesnius kaip 250 kvadratinių metrų naudingojo ploto kapitaliai renovuojamus pastatus, jų planuojamas energinis naudingumas turi atitikti reikalavimus, nustatytus Statybos techninio reglamento STR 2.01.09:2005 25 ir 26 punktuose.
 • Jeigu projektavimo stadijoje pastato projektas nebuvo vertintas pagal energinio naudingumo kriterijus, yra labai didelė rizika, kad pagal projektinius sprendinius atlikus statybos darbus, pastatas neatitiks projekte deklaruojamos energinio naudingumo klasės. Tokiu atveju Jūs negalėsite atlikti pastato statybos užbaigimo procedūros bei iš valstybinės komisijos gauti patvirtinimą, kad statinys užbaigtas 100 proc. ir yra tinkamas eksploatuoti.

Jeigu planuote sertifikuoti A, A+ ar A++ energinio naudingumo klasės pastatą, privalote užsisakyti pastato sandarumo testą, kurio metu nustatoma oro apykaitos pastate rodiklio vertė (kiek kartų pastate telpantis oras pasikeičia per valandą, esant 60Pa slėgiui). Šį testą gali atlikti tik akredituotos laboratorijos.

 • Pirmiausiai turite pateikti prašymą, susisiekę su mumis telefonu +370 695 98 990 arba el.paštu info@eev.lt ir atsiųsti pastato dokumentus (kadastrinių matavimų byla, pastato projektas, sandarumo testas, langų ir kitų naudotų statybinių medžiagų deklaracijos, techninės šildymo/vėdinimo/karšto vandens ruošimo įrangos specifikacijos, pastato nuotraukos iš visų pusių bei vidaus).
 • Patikrinę pastato dokumentus esant neaiškumams bei poreikiui atvykstame apžiūrėti pastato.
 • Surinkos informaciją atliekamas pastato energinio naudingumas vertinimas, gauti duomenys perduodami Jums, įvertinamos priemonės pastato naudingumui pagerinti.
 • Energetinio naudingumo sertifikatas yra išduodamas per 1-3 dienas, po sertifikavimui atlikti reikalingų dokumentų pateikimo dienos.
 • Verta žinoti, kad energinio naudingumo sertifikatas galioja ne ilgiau kaip 10 metų nuo jo išdavimo.

Pastato  energinio naudingumo sertifikavimas  – tai teisės aktų reglamentuotas procesas, kurio metu:

 • nustatomas pastato energijos sunaudojimas
 • įvertinamas pastato energinis naudingumas priskiriant pastatą energinio naudingumo klasei (pagal energijos sąnaudas pastatai klasifikuojami į 9 energinio naudingumo klases: A++, A+ A, B, C, D, E, F, G.
 • išduodamas pastato energetinio naudingumo sertifikatas
 • pastatams, kurie yra kultūros paveldo statiniai, jeigu laikantis reikalavimų nepageidautinai pakistų charakteringos jų savybės ar išvaizda.
 • maldos namų ir kitokios religinės veiklos pastatams.
 • laikiniems pastatams, skirtiems naudoti ne ilgiau kaip 2 metus.
 • poilsio paskirties, sodų paskirties pastatams, naudojamiems ne ilgiau kaip keturis mėnesius per metus.
 • atskirai stovintiems pastatams, kurių naudingasis patalpų plotas ne didesnis kaip 50 kvadratinių metrų.
 • nedaug energijos sunaudojantiems gamybos ir pramonės, sandėliavimo paskirties bei žemės ūkiui tvarkyti skirtiems negyvenamiesiems pastatams, t. y. pastatams, kuriuose  ilgiau kaip keturis mėnesius per metus šildomas mažesnis negu 50 kvadratinių metrų naudingasis plotas, o likusi pastato naudingojo ploto dalis šildoma trumpiau kaip 2 mėnesius per metus arba jos šildymui naudojama technologinių procesų metu išsiskirianti šiluma.
 • nešildomiems pastatams.
 • prieš pripažįstant pastatą ar jo dalį tinkamais naudoti.
 • jei pastatas parduodamas ir jo sertifikato galiojimo laikas pasibaigė arba pastatas nebuvo sertifikuotas, sertifikavimas turi būti atliktas prieš įforminant pastato pardavimą.
 • jei pastatas išnuomojamas ir jo sertifikato galiojimo laikas pasibaigė arba pastatas nebuvo sertifikuotas, pastato sertifikavimas turi būti atliktas prieš įforminant pastato nuomą.
 • jei pripažįstama tinkama naudoti naujai statomo ar kapitaliai renovuojamo pastato dalis, kuri gali būti naudojama neatsižvelgiant į tai, ar likusių dalių statyba užbaigta, šios pastato dalies sertifikavimas privaloma.

Visi išduoti pastatų energinio naudingumo sertifikatai yra viešai prieinami VšĮ “SPSC” puslapyje adresu: https://www.spsc.lt/cms/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=288&lang=lt

Pagrindinis skirtumas, kad nuo 2021m. įsigalioja reikalavimas statyti tik A++ klasės pastatus. A++ klasės gavimui atsiranda naujas kriterijus Kers – energijos dalis sunaudota iš atsinaujinančių išteklių, kurio reikšmė turi būti > 1. Taip pat kinta ir C1 bei C2 rodiklių reikšmės.

Paprastai tariant – A+ dviejų aukštų gyvenamojo namo 120 m2, kuris šildomas gamtinėmis dujomis ipagerinimui iki A++ klasės būtina numatyti:

– Šilumos siurblį gaunantį energiją iš oro (oras-oras/oras-vanduo), kas Kers rodiklį pakels iki 0,5 (dar trūks tiek pat).
– Įsirengti fotovoltinius saulės kolektorius  (~10 m2 efektyvaus ploto, kas apytiksliai ~1,8kW galingumo, +- papildomi 2000€).
– Pagerinti atitvarų šilumines savybes (konkrečiu nagrinėjamu atveju 
šiltinti sienas, grindis ir stogą papildomai 50mm).

A++ klasės: C1<0,3 ir C2 ≤ 0,70
A+ klasės: C1<0,5 ir C2 ≤ 0,80;

C1 vertė apibūdina – pirminės neatsinaujinančios energijos vartojimo efektyvumą šildymui, vėdinimui, vėsinimui ir apšvietimui;
C2 vertė apibūdina – pirminės neatsinaujinančios energijos vartojimo efektyvumą karštam buitiniam vandeniui ruošti; pastato atitvarų skaičiuojamųjų savitųjų šilumos nuostolių; mechaninio vėdinimo su rekuperacija sistemos techninių rodiklių; pastato pertvarų ir tarpaukštinių perdenginių šilumines savybes; pastato sandarumo; šiluminės energijos sąnaudas pastatui šildyti; ilginių šiluminių tiltelių šilumos perdavimo koeficientų nustatymo būdą; pastate sunaudojamos energijos dalį iš atsinaujinančių išteklių.

KILO NEAIŠKUMŲ?
SUSISIEKIME